På heimesida til Norsk barnebokinstitutt kan du lese om innhaldet: http://www.barnebokinstituttet.no/forsiden?view=article&view_one=682

Vinduet er formidla til folkebiblioteka gjennom innkjøpsordninga. Tidsskriftet har eige heimeside, http://rga.laboremus.ws/index.asp?id=31616 men publiserer ikkje innhaldet digitalt.