http://bokogsamfunn.no/mangelvare-nynorske-barneb%c3%b8ker/

Utgangspunktet for artikkelen er ein debatt under Dei Nynorske Festspela som byrja torsdag 25. juni.

Ei bok for barn på nynorsk omsett frå hollandsk og utgitt på Samlaget er Ein liten sjanse av Marjolijn Hof. Ho er på 112 luftige sider og kan høve godt for innkjøp.