Vi er no del av seksjon for bibliotekutvikling, Vestland fylkeskommune. Sjå kontaktinformasjon der.

Etter Lov om folkebibliotek skal fylkesbiblioteket ivareta regionale bibliotekoppgåver, gi råd til lokale styringsmakter, yte bibliotekfagleg rettleiing og assistanse, og arrangere møte og kurs om bibliotekspørsmål.

I menyen finn du meir informasjon om tilboda frå fylkesbiblioteket.

Sjå tilsette og kontaktinformasjon.