Etter Lov om folkebibliotek skal fylkesbiblioteket ivareta regionale bibliotekoppgåver, gi råd til lokale styringsmakter, yte bibliotekfagleg rettleiing og assistanse, og arrangere møte og kurs om bibliotekspørsmål.

I menyen finn du meir informasjon om tilboda frå fylkesbiblioteket.

Sjå tilsette og kontaktinformasjon.