Vi ønskjer å takke alle for samarbeidet. Bøker, filmar og anna lånt på bokbussen kan leverast på skulane som har hatt stopp, eller næraste bibliotek.

Minner om at det er bibliotek med breitt spekter av tilbod i alle kommunane som har hatt bokbussteneste.