Bestilling og reservering

 • Du bestiller ved å fylle ut skjemaet du finn når du går inn på ei bok i databasen.
 • Alle felt må fyllast ut så nøyaktig som mogeleg, felt merka med stjerne må fyllast ut før du får sendt skjemaet.
 • Eit ordinært klassesett består vanlegvis av 30 eksemplar av same bok. Kor mange bøker/eksemplar vi har av kvar tittel varierer (alt frå 5-60 eksemplar). Det kan også vere at deler av settet er utlånt, så hugs å sjekke kor mange eksemplar som er ledige før du bestiller.
 • Klassesett som ikkje er ledige kan reserverast - skriv ein merknad i bestillingsskjemaet. Bøkene kan òg bestillast til ein bestemt dato.
 • Vi sender stadfesting ved motteken bestilling.

Utlån, sending og retur

 • Vi registrerer lånet på skule/klasse, ved ansvarleg lærar.
 • Lånetida er inntil to månader. I tillegg kan lånet fornyast om det ikkje er venteliste, kontakt fylkesbiblioteket. Ynskjer du å låne klassesettet vidare til ein annan lærar må også fylkesbiblioteket kontaktast først.
 • Vi brukar vanlegvis 1-3 dagar på å ekspedere ei bestilling, men i periodar kan det ta lenger tid. Vi oppmodar om å ta direkte kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling.
 • Vi sender melding når klassesettet er sendt frå oss.
 • Bøkene blir sendt kostnadsfritt til hovudbiblioteket i kommunen, som også tar seg av tilbakesendinga. Skulen må sjølv hente og levere bøkene til hovudbiblioteket.
 • Alle bøkene skal returnerast ved skuleslutt

Skade og erstatning

 • Om det er skade på bøkene når lånaren får dei, eller talet ikkje stemmer, må ein straks gi melding til fylkesbiblioteket ved Anne Marit Ytterbø (tlf. 57 63 79 55) eller Bente Lund (tlf. 57 63 79 51).
 • Skulen er ansvarleg for erstatning av tapte og øydelagde bøker, ikkje den enkelte lærar eller elev. Bøkene må som regel erstattast fullt ut. Etter to varselbrev vert det sendt rekning.
 • Ordinært erstatningsbeløp for eit tapt eller øydelagd eksemplar er 200 kr. Skjønn blir brukt for å fastsetje erstatningsbeløpet om eksemplaret er i pocketformat eller gamalt.

Nyheitsbrev

Fylkesbiblioteket sender ut informasjon via nyheitsbrev ved kjøp av nye klassesett, tips om tilrådde barne- og ungdomsbøker, bøker på nynorsk m.m.

Personvern

Fylkesbiblioteket lagrar ein del opplysningar om lånarane for å kunne administrere utlån og andre tenester. I personvernerklæringa kan du lese meir om kva opplysingar som blir registrerte og korleis dei blir handsama.