Desse foredraga ligg tilgjengeleg på nett: Kristin Kibsgaard Sjøhelle (Nynorsksenteret) «Eg bruker bokmål når eg skriv nynorsk! viss ikkje blir eg forvirra» – om bokmålselevar sitt forhold til nynorsk som bruksspråk.

Jon Smidt (HiST): Skriving som grunnleggjande ferdigheit og utfordring – for elevar og for lærarar i alle fag.

Odd Goksøyr (Nynorsksenteret): Med nynorsk til betre skriving – presentasjon av eit opplegg rundt skriving av saktekstar i ulike fag.

Torill Tørjesen og Pål Wiik (Oslo voksenopplæring): Nynorsk – ein ressurs for minoritetsspråklege elevar!

Sjå innslaga her!