Fylkesbiblioteket fekk våren 2017 tildelt midlar frå Nasjonalbibliotket til prosjektet "Nynorske turbibliotek i Sogn og Fjordane".