Der kan vere tips å hente om utgjevingar på nynorsk og anna som er formålstenleg for arbeidet i biblioteket. Som eit av dei fremste, om ikkje det i front, nynorsk-fylke i landet, bør vi følgje (kanskje endå meir) med på kva som skjer i og med det nynorske.

I redaksjonen i nynorsk.no er mellom andre folkebiblioteksjefen i Sør-Varanger, Vidar Lund.