Fylkesbiblioteket sender frå tid til anna (ca. fire gongar i året) informasjon til dei som abonnerer på vårt nyheitsbrev. Innhaldet varierer, men rettar seg mot dei som arbeider med barn og unge. Du får blant anna:

  • Informasjon om nye klassesett
  • Tips om tilrådde barne- og ungdomsbøker
  • Informasjon om nynorske utgjevingar
  • Relevant informasjon knytt til formidling til barn og unge
  • Invitasjon til aktuelle kurs og faglege samlingar
  • Nyttige nettressursar
  • Tips om forfattarturnear td. gjennom Den kulturelle skulesekken