Nasjonalbiblioteket har sendt ut brev til alle folkebiblioteka med brukarnamn og passord til registreringsskjemaet.

Elektronisk registreringsskjema, rettleiing og avdelingsskjema finn de på Nasjonalbiblioteket sine statistikksider.

Som vanleg har fylkesbiblioteket fått kopi av brukarnamn og passord, ta kontakt med Anja Angelskår Mjelde (57 63 79 57) om de har spørsmål.