I lenkesamlinga her på Fybbloggen har eg lagt til ein wiki om lokalhistorie der mellom andre Norsk Lokalhistorisk Institutt er med. I ein wiki er det brukarane som bidreg med innhaldet i nettsida. Denne sida har artiklar frå Sogn og Fjordane ned på kommunenivå.