I år prioriterer Nasjonalbiblioteket desse innsatsområda:

  • Utvikling av nye bibliotektenester
  • Formidling av biblioteka sitt innhald, både fysisk og digitalt
  • Nye samarbeidsformer og partnarskap
  • Kvardagsintegrering

Full utlysingstekst og lenke til rettleiing.

Søknadsfrist 17. februar 2017 kl. 16.00.