Fritt ord skriv:

Bibliotekene har de senere år fått en ny rolle som arena for offentlig samtale og debatt gjennom et utvidet arrangementstilbud. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom? Hvilke aktuelle utgivelser og forfatterskap har potensial til å engasjere et bredt publikum? Hvilke debattemaer opptar dagens ungdom? Finnes det nye arrangementsformer som inspirerer publikum til dialog og meningsbrytning?

Det kan for eksempel søkjast om midlar til debattmøte, seminar, forfattarsamtalar eller diskusjonsforum. Kvar innvilga søknad blir tildelt 60 000 kr.

Les meir om utlysinga, gjennomføring og korleis du søkjer.