"Lokalhistoriske artiklar" er ein bibliografisk database der det er registrert lokalhistorisk litteratur frå Sogn og Fjordane utgitt i perioden frå 1865 og fram til i dag. Det er registrert artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, julehefte, artikkelsamlingar mm. I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse henta frå diverse tidsskrift og bøker. Per juni 2018 er det registrert vel 23 000 artiklar.

Fylkesbiblioteket sitt arbeid med artikkelregistrering starta som prosjektet "Fjognedok" i 1999, og har sidan blitt ein fast del av fylkesbiblioteket sitt arbeid. Nokre av dei registrerte artiklane er lenka til fulltekstversjonar av tidsskrifta slik at brukarane  kan søkje opp artiklar og få dei opp direkte på skjermen i fulltekst. Vi håpar at Nasjonalbiblioteket etterkvart har høve til å digitalisera fleire av dei lokalhistoriske tidsskrifta.

Søk i artikkelbasen

Under er ei oversikt over kva tidsskrift, blad, årbøker, skrifter som er analyserte (dvs. registrert artiklar frå). I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse henta frå diverse andre tidsskrift og bøker.

Tittel ISSN årgang / nummer
Are tie : sogeskrift frå Lærdal 2535-4795 Årg. 1, 2017 - årg. 2, 2018
Balestrand : gard og grend : sogeskrift 0802-4839 Hefte 1, 1973 ; Hefte 2,  1974 ; Hefte 3, 1976
Balestrendingen 2535-289X Årg. 1, 2016- årg. 3, 2018
Bergen turlag. Årbok. 0807-3783 1921, 1925-1928, 1933, 1939, 1952
Bjørgvin : kyrkjehistorisk årbok 0807-4941 1969-1976, 1981/82-1984, 1987-1996/97
Bjørgvin : årbok for Bjørgvin bispedøme 0807-4933 1950-1953, 1955, 1958-1965
Dar breadn kalva 1504-3916 1997-2019
Fjaler 1501-0422 Årg. 1, 1998 - årg. 20, 2017
Flora-minne 1502-8925 Hefte 1, 2001 - hefte 19, 2019
Fortidsminneforeningen. Aarsberetning/Årbok   1865, 1867-1869, 1870-1871, 1873, 1875-1901, 1903-1908, 1909-1910, 1911-1964
Førde historieskrift (Framhald av: Sogeblad for Førde) 1890-9523 2008-2019
Gamalt frå Bremanger   1981
Gamalt frå Leikanger herad
Fulltekst
  1977  
Glimt frå Gulen : kultursogeskrift 0805-228X Hefte 1, 1992 ; Hefte 2,  1994 ; Hefte 3, 1998 ; Hefte 4, 2000
Historisk årsskrift. Hornindal 0802-7501 Nr 1, 1985 - nr 14, 1998 ; Nr 15, 2000 - nr 33, 2018
Jakob Sande
Fulltekst: 1998
0806-279X 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012
Jol i Sogn 1500-2128 Årg. 1, 1930 - årg. 4, 1933 ; Årg. 5, 1935 ; Årg. 8, 1938 - årg. 9, 1939 ; 1947 - 2001 ; 2008 - 2010 ; 2012 - 2018

Jul i Nordfjord
Fulltekst, alle nummer (minus 1936, 1940, 1952, 1956, 1959, 1962)

0803-1193 1936 ; 1940 -1942 ; 1945 - 1946 ; 1952 ; 1956 - 1960 ; 1962 - 2018
Jul i Sunnfjord
Fulltekst, alle nummer (minus 1926)
0803-1185 Årg. 1, 1926 - årg. 12, 1938 ; Årg. 13, 1942 ; Årg. 14, 1946 - årg. 82, 2014 ; Årg. 83, 2018 - årg. 84, 2019
Jul i Årdal   1957, 1958, 1960
Jølst
Fulltekst 1984-2009
0801-9592 Årg. 1, 1984 - årg. 30, 2013 ; Årg. 31, 2016 - årg. 33, 2018
Kjelda
Fulltekst: Årg. 1, 1992 - årg. 25, 2016
0803-9682 Årg. 1, 1992 - årg. 28, nr 2, 2019

Kjenn ditt land

  1926, 1936, 1937
Ljøren
Fulltekst: Årg. 1, 1999 - årg. 11, 2009 ; Årg. 13, 2011 - årg. 18, 2016
1502-9689 Årg. 1, 1999 - årg. 20, 2018
Luster lokalhistorisk årbok 0805-0651 Nr 1, 1994 ; Nr 2, 1995 ; Nr 3, 1996/1997 ; Nr 4, 2000 ; Nr 5, 2002 ; Nr 6, 2011 ; Nr 7, 2016
Nordfjordlagets aarbok   1920, 1922-1945/1947
Norsk folkekultur 1500-8940 1915-1935
Norsk aarbok 1501-1267 1920, 1923-1939
Norske Bygder. Sogn.   (4. band)
Norveg 0029-3601 1951-1965, 1968-1970, 1973-1990, 1993, nr. 1,1995, nr.2, 1996-1997, 1999, 2000-2001
Pridlao
Fulltekst: Årg. 6, 1989 ; Årg. 8, 1991 - årg. 20, 2003 ; Årg. 24, 2007 - årg. 32, 2015
0805-231X Årg. 1, 1984 - årg. 34, 2017
På Flua : årbok for Brekke sogelag 1892-3259 2010-2017
Segn og soga
Fulltekst
  1983
Skrifter. [Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme] 0807-4895 1946-1947, 1949
So han sa - 1502-4644 Årg. 1, 2000 - årg. 19, 2018
Sogeblad frå Førde kommune (Framhald i: Førde historieskrift) 0801-101X Hefte 1, 1983 - hefte 25, 2007
Sogehefte for Askvoll kommune (Framhald av: Sogeskrift for Askvoll kommune)
Fulltekst: Nr 13, 2000
1502-4954 Nr 13, 2000 - nr 17, 2004 ; Nr 18, 2013 - nr 24, 2019
Sogehefte for Gaular (Framhald av: Sogeskrift for Gaular) 1893-2657 2011-2018
Sogeskrift (Framhald av: Sogeskrift for Naustdal) 0803-3889 Årg. 24, 2015 - årg. 28, 2019
Sogeskrift for Askvoll kommune (Framhald i: Sogehefte for Askvoll kommune)
Fulltekst: Hefte 1, 1981 - hefte 5, 1993 ; Hefte 7, 1994 - hefte 12, 1999
0333-3051  Nr 1, 1981 ; Nr 2, 1984 ; Nr 3, 1990 ; Nr 4, 1992 - nr 12, 1999
Sogeskrift for Eid 1500-6824 Årg. 1, 1994 - årg. 11, 2004/2005 ; Årg. 12, 2008 ; Årg. 13, 2010 - årg. 21, 2018
Sogeskrift for Gaular (Framhald i: Sogehefte for Gaular) 1893-2649 2009- 2010
Sogeskrift for Naustdal (Framhald i: Sogeskrift) 0803-3889 Årg. 1, 1990 - årg. 23, 2014
Sogeskrift frå Hyllestad
Fulltekst: Hefte 1, 1976 - hefte 24, 2018
0802-6041 Hefte 1, 1976 - hefte 3, 1978 ; Hefte 4, 1980 ; Hefte 5, 1987 ; Hefte 6, 2000 - hefte 24, 2018
Sogn og Fjordane Magasin 0333-2926 1981-1989
Sogndal : heimbygdi vår : årbok 0802-6068  Nr 1, 1921 ; Nr 2, 1923 ; Nr 3, 1926 ; Nr 4, 1932 ; Nr 5, 1933 ; Nr 6, 1935 ; Nr 7, 1938 ; Nr 8, 1940 ; Nr 9, 1941 ; Nr 10, 1948 ; Nr 11, 1974
Solund sogeskrift 1502-9158 Årg. 1, 2001 - årg. 16, 2016-2018
Stryn historielag (Framhald i: Årsskrift. Stryn historielag) 0804-6050 Årg. 1, 1991 - årg. 3, 1993
Sunnfjord : tidskrift um Sunnfjord-soga
Fulltekst: 1919, 1921, 1922
  1919, 1921, 1922
Systrendingen 1501-7257 Årg. 1, 1993 - årg. 26, nr 2, 2019
Søkelys på Sogn og Fjordane 0800-0115

1982-1989

Tidsskrift for sogelaget i Selje og Stad   Årg. 1, 2017-

Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn (Framhald i: Årbok for Sogn)
Fulltekst: Nr 1, 1910 - nr 4, 1920 ; Nr 6, 1924 ; Nr 22, 1968 - nr 27, 1981

0800-0905 Nr 1, 1910 ; Nr 2, 1912 ; Nr 3, 1915 ; Nr 4, 1920 ; Nr 5, 1921 ; Nr 6, 1924 ; Nr 7, 1929 ; Nr 8, 1932 ; Nr 9, 1934 ; Nr 10, 1939 ; Nr 11, 1944 ; Nr 12, 1947 ; Nr 13, 1948 ; Nr 14, 1950 ; Nr 15, 1952 ; Nr 16, 1953 ; Nr 17, 1955 ; Nr 18, 1956 ; Nr 19, 1958 ; Nr 20, 1961 ; Nr 21, 1964 ; Nr 22, 1968 ; Nr 23, 1970 ; Nr 24, 1973 ; Nr 25, 1976 ; Nr 26, 1978 ; Nr 27, 1981
Ung-Norig 1894-4450  1918-1921
Vestnorsk reiseliv 0809-0564 1994-1999
Årbok for Nordfjord
Fulltekst: Årg. 1, 1951 - årg. 5, 1961 ; Årg. 7, 1965 - årg. 50, 2016
0400-2296 Årg. 1, 1951 - årg. 3, 1953 ; Årg. 4, 1959 ; Årg. 5, 1961 ; Årg. 6, 1963 ; Årg. 7, 1965 ; Årg. 8, 1967 ; Årg. 9, 1969 ; Årg. 10, 1971 ; Årg. 11, 1973 ; Årg. 12, 1975 ; Årg. 13, 1977 ; Årg. 14, 1979 ; Årg. 15, 1981 - årg. 52, 2018
Årbok for Sogn (Framhald av: Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn)
Fulltekst: Nr 28, 1982 - nr 32, 1986 ; Nr 34, 1988 - nr 63, 2017
0800-0891 Nr 28, 1982 - nr. 64, 2018
Årbok for Årdal sogelag 0400-2318  Nr 1, 1950 ; Nr 2, 1952 ; Nr 3, 1958
Årbok Høyanger 1893-2061 Nr 1, 2011 - nr 8, 2018
Årbok. Stryn historielag (Framhald av: Årsskrift. Stryn historielag) 1892-2260 Årg. 20, 2010 - årg. 27, 2017
Årbok. Vik historielag 1500-6182 1994-2002
Årbok. Vågsøy historielag 1894-0072  2012-2018
Årdal før og no 0805-2875 Nummer 1, 1992  - nummer 52, 2019
Årsskrift. Stryn Historielag (Framhald av: Stryn historielag. Framhald i: Årbok. Stryn historielag)
Fulltekst: Årg. 5, 1995 - årg. 19, 2009
0806-7767 Årg. 5, 1995 - årg. 19, 2009