"Fjognedok" er prosjektnamnet på ein bibliografisk database der det er registrert lokalhistorisk litteratur frå Sogn og Fjordane utgitt i perioden frå 1865 og fram til i dag. Det er registrert artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, julehefte, artikkelsamlingar mm. I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse henta frå diverse tidsskrift og bøker. I mai 2015 var det registrert om lag 20 000 artiklar.

Arbeidet med artikkelregistrering i Fjognedok starta som eit prosjekt i 1999, og har sidan blitt ein fast del av fylkesbiblioteket sitt arbeid. Til no er det berre registrert data om artiklane, men fylkesbiblioteket ynskjer etter kvart å få lagt inn fulltekstversjonar. Brukarane vil då kunne søkje opp artiklar og få dei opp direkte på skjermen, og evt. laste dei ned for utskrift.

Søk i artikkelbasen

Under er ei oversikt over kva tidsskrift, blad, årbøker, skrifter som er analyserte (dvs. registrert artiklar frå). I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse henta frå diverse andre tidsskrift og bøker.

Tittel ISSN årgang / nummer
Balestrand : gard og grend : sogeskrift 0802-4839 Hefte 1, 1973 ; Hefte 2,  1974 ; Hefte 3, 1976
Balestrendingen 2535-289X Årg. 1, 2016- årg. 2, 2017
Bergen turlag. Årbok. 0807-3783 1921, 1925-1928, 1933, 1939, 1952
Bjørgvin : kyrkjehistorisk årbok 0807-4941 1969-1976, 1981/82-1984, 1987-1996/97
Bjørgvin : årbok for Bjørgvin bispedøme 0807-4933 1950-1953, 1955, 1958-1965
Dar breadn kalva 1504-3916 1997-2017
Fjaler 1501-0422 1998-2016
Flora-minne 1502-8925 2001-2017
Fortidsminneforeningen. Aarsberetning/Årbok   1865, 1867-1869, 1870-1871, 1873, 1875-1901, 1903-1908, 1909-1910, 1911-1964
Førde historieskrift (Framhald av: Sogeblad for Førde) 1890-9523 2008-2017
Gamalt frå Leikanger herad
Fulltekst
  1977
Glimt frå Gulen : kultursogeskrift 0805-228X Hefte 1, 1992 ; Hefte 2,  1994 ; Hefte 3, 1998 ; Hefte 4, 2000
Historisk årsskrift. Hornindal 0802-7501 1985-2017
Jakob Sande
Fulltekst: 1998
0806-279X 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012
Jol i Sogn 1500-2128 Årg. 1, 1930 - årg. 4, 1933 ; Årg. 5, 1935 ; Årg. 8, 1938 - årg. 9, 1939 ; 1947 - 2001 ; 2008 - 2010 ; 2012 - 2017
Jul i Nordfjord
Fulltekst 1960, 1967-2013
0803-1193 1936 ; 1940 ; 1946 ; 1952 ; 1956 - 1960 ; 1962 - 2017
Jul i Sunnfjord
Fulltekst, alle nummer -1926
0803-1185 Årg. 1, 1926 - årg. 12, 1938 ; Årg. 13, 1942 ; Årg. 14, 1946 - årg. 82, 2014
Jul i Årdal   1957, 1958, 1960
Jølst
Fulltekst 1984-2009
0801-9592 Årg. 1, 1984 - årg. 30, 2013 ; Årg. 31, 2016 - årg. 32, 2017
Kjelda
Fulltekst 1992-2/2014
0803-9682 1992-nr 2, 2014, nr 2, 2015-nr 1, 2017
Kjenn ditt land   1926, 1936, 1937
Ljøren 1502-9689 1999, 2001, 2003-2016
Luster lokalhistorisk årbok 0805-0651 Nr 1, 1994 ; Nr 2, 1995 ; Nr 3, 1996/1997 ; Nr 4, 2000 ; Nr 5, 2002 ; Nr 6, 2011 ; Nr 7, 2016
Nordfjordlagets aarbok   1920, 1922-1945/1947
Norsk folkekultur 1500-8940 1915-1935
Norsk aarbok 1501-1267 1920, 1923-1939
Norske Bygder. Sogn.   (4. band)
Norveg 0029-3601 1951-1965, 1968-1970, 1973-1990, 1993, nr. 1,1995, nr.2, 1996-1997, 1999, 2000-2001
Pridlao 0805-231X 1984-2016
På Flua : årbok for Brekke sogelag 1892-3259 2010-2017
Segn og soga
Fulltekst
  1983
Skrifter. [Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme] 0807-4895 1946-1947, 1949
So han sa - 1502-4644 Årg. 1, 2000 - årg. 18, 2017
Sogeblad frå Førde kommune (Framhald i: Førde historieskrift) 0801-101X Hefte 1, 1983 - hefte 25, 2007
Sogehefte for Askvoll kommune (Framhald av: Sogeskrift for Askvoll kommune) 1502-4954 Nr 13, 2000 - nr 17, 2004 ; Nr 18, 2013 - nr 22, 2017
Sogehefte for Gaular (Framhald av: Sogeskrift for Gaular) 1893-2657 2011-2017
Sogeskrift (Framhald av: Sogeskrift for Naustdal) 0803-3889 Årg. 24, 2015 - årg. 26, 2017
Sogeskrift for Askvoll kommune (Framhald i: Sogehefte for Askvoll kommune) 0333-3051  Nr 1, 1981 ; Nr 2, 1984 ; Nr 3, 1990 ; Nr 4, 1992 - nr 12, 1999
Sogeskrift for Eid 1500-6824 Årg. 1, 1994 - årg. 11, 2004/2005 ; Årg. 12, 2008 ; Årg. 13, 2010 - årg. 20, 2017
Sogeskrift for Gaular (Framhald i: Sogehefte for Gaular) 1893-2649 2009- 2010
Sogeskrift for Naustdal (Framhald i: Sogeskrift) 0803-3889 Årg. 1, 1990 - årg. 23, 2014
Sogeskrift frå Hyllestad 0802-6041 Hefte 1, 1976 - hefte 3, 1978 ; Hefte 4, 1980 ; Hefte 5, 1987 ; Hefte 6, 2000 - hefte 23, 2017
Sogn og Fjordane Magasin 0333-2926 1981-1989
Sogndal : heimbygdi vår : årbok 0802-6068  1921-1974
Solund sogeskrift 1502-9158 2001-2015
Stryn historielag (Framhald i: Årsskrift. Stryn historielag) 0804-6050 1991-1993
Sunnfjord : tidskrift um Sunnfjord-soga   1919-1922
Systrendingen 1501-7257 1993-2008, Nr 1-2 2012-nr 2 2016
Søkelys på Sogn og Fjordane 0800-0115

1982-1989

Tidsskrift for sogelaget i Selje og Stad   Årg. 1, 2017-

Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn (Framhald i: Årbok for Sogn)

0800-0905 1910-1981
Ung-Norig 1894-4450  1918-1921
Vestnorsk reiseliv 0809-0564 1994-1999
Årbok for Nordfjord 0400-2296 1951-2017
Årbok for Sogn (Framhald av: Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn) 0800-0891 1982 -2017
Årbok for Årdal sogelag 0400-2318  1950, 1952, 1958
Årbok Høyanger 1893-2061 2011-2017
Årbok. Stryn historielag (Framhald av: Årsskrift. Stryn historielag) 1892-2260 2010-2017
Årbok. Vik historielag 1500-6182 1994-2002
Årbok. Vågsøy historielag 1894-0072  2012-2017
Årdal før og no 0805-2875 1992-nummer 47, 2016
Årsskrift. Stryn Historielag (Framhald av: Stryn historielag. Framhald i: Årbok. Stryn historielag) 0806-7767 1995-2009