I år er det produksjon av skjønnlitterære tekstar som er i fokus. Følg aktiviteten på http://twitter.com/ der søkjeordet er "nynorske".