Ein stor del av arbeidet til fylkesbiblioteket er innan litteratur og formidling. Det kan både vere den direkte formidlinga, og støtte til bibliotek og andre i deira formidlingsarbeid. Vi rettar oss mot ulike målgrupper, og formidling av ulikt innhald i fleire ulike former.

I menyen finn du meir om kva ulike tilbod vi har, t.d. lesegledarar, klassesett, kurs, digitale bibliotektenester og lokalhistorie.