Fylkesbiblioteket samarbeider med Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane om fleire tiltak. Vi er representert i DKS-teamet med eit særleg ansvar for å kople bibliotek og litteratur opp mot tilbodet i skulesekken - og vice versa. Til nokre produksjonar kjøper vi inn bøker som er knytte til den aktuelle framsyninga og sender ut til skule- og folkebibliotek.

Vi oppmodar biblioteka til å lage utstillingar og bestille inn aktuelle bøker ifm. DKS-turnear, og å invitere til forfattarbesøk i biblioteket. Mange utøvarar er interesserte i å delta på kveldsarrangement i regi av biblioteket når dei elles har andre oppdrag på dagtid i nærområdet. 

Skuleåret 2018/2019 er desse produksjonane særleg relevante for biblioteka:

Haust 2018

Dans vêret! (1.-4.steg)
«Dans vêret!» er eit kunstfagleg prosjekt som vil bruke lesing, dans og leik for å lære. Produksjonen bygger på boka Når det regnar i Afrika (Samlaget 1015) som er ei fagbok om vêr og klimaendringar. Boka er skriven av Erna Osland og  gjennomillustrert av Per Ragnar Møkleby. Denne boka er den faglege ressursen og blir sendt ut til alle skulebiblioteka i kommunane som får besøk.

Kommunane: Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn


Farfars bombekrater (1.-7-steg)
I denne spennande teaterframsyninga får ein oppleve dramatiske, rare, triste og morosame historier om kvardagslivet i en doktorfamilie på Voss under andre verdskrig. Det er forfattar og skodespelar Adele Lærum Duus som aleine spelar ut historiene som hennar farfar fortalte henne då ho var liten, gjennom forteljing, dramatisering, rollebytte, bilete og musikk. Desse historiene kan ein også lese i biletboka Farfars bombekrater, som blir sendt ut til alle skulebiblioteka i forkant av besøket.

Kommunane: Flora, Gaular, Gulen, Høyanger, Naustdal, Solund

 

Les for livet! (5.-7.-steg)
«Les for livet!» er ei intenst spennande framsyning som formidlar framifrå nynorsk barne- og ungdomslitteratur. I denne framtidsforteljinga får vi scener frå bøker som:
Keeperen og havet av Maria Parr
Svarte-Matilda av Tor Arve Røssland
Eg er eg er eg er av  Ruth Lilllegraven

Manusforfattar er Lars Mæhle. 
I samarbeid med Nynorsk kultursentrum er det planar om å utvikle bokpakker med supplerande litteraturlister.

Kommunane: Askvoll, Fjaler, Flora, Gaular, Gulen, Høyanger, Hyllestad, Naustdal, Solund

 

Freseskyflyet (5.-7 steg)
Forfattaren Rolf Losnegård fortel og les frå den elleville klimaboka om Frese-sky-flyet saman med illustratøren Fredrik Rysjedal som tek oss med inn i teiknarens verkstad der personar og spennande situasjonar får liv.

Boka Det forferdeleg geniale freseskyflyet fekk i 2016 diplom under Grafill si kåring av årets vakraste bøker. Alle skulebiblioteka vil få tilsendt boka i forkant av besøket.

Kommunane: Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

 

Tips til utstilling
Kommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje. Stryn og Vågsøy får besøk av produksjonen "Verken fugl eller fisk  - i et hav av plast".

"Verken fugl eller fisk" er ein undrande og fargerik workshop der elevane byggjer fuglar og fisk ved hjelp av små plastbitar funne på norske og europeiske strender. Bilda som vert laga på workshopen kan skrivast ut slik at skulane kan lage eigne utstillingar med kunstverka elevene produserer. Dette er ei utstilling som veldig gjerne kan henge på biblioteket også. Gjerne i kombinasjon med ei utstilling av aktuelle bøker som til dømes Søppelplasten i havet av Kristi Blom.

 

Vår 2019

Forfattarmøte: Maria Parr (1.-7. steg)
Maria Parr treng vel knapt ein nærare presentasjon? Skulane i Solund, Høyanger og Gulen er så heldige at dei får besøk av forfattaren våren 2019.
Fylkesbiblioteket vil organisere utlån av klassesett til skulane (gjeld alle tre bøkene til Maria Parr).

Forfattarmøte: Terje Torkildsen (8.-10.steg)
Terje Torkildsen er og ein kjent og kjær skodespelar, forfattar og stand-up komikar.
I mars besøker han skular i Flora, Naustdal, Askvoll, Gaular, Fjaler, Solund, Hyllestad, Høyanger og Gulen.
I april besøker han Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Leikanger og Balestrand. 

Fylkesbiblioteket har fleire av bøkene til Terje Torkildsen som klassesett og vil organisere utlån til dei aktuelle skulane.

 

Les katalogen som syner heile tilbodet frå Den kulturelle skulesekken.