Fylkesbiblioteket samarbeider med Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane om fleire tiltak.

Vi er representert i DKS-teamet med eit særleg ansvar for å kople bibliotek og litteratur opp mot tilbodet i skulesekken - og vice versa.

Til nokre produksjonar kjøper vi inn bøker som er knytt til den aktuelle framsyninga og sender ut til skule-  og folkebibliotek.

Vi informerer biblioteka om det litterære tilbodet i skulesekken, så dei kan ta dette med i planlegginga si (bestille inn bøker, lage utstilling, arrangere forfattarbesøk). Vi oppmodar biblioteka til å engasjere forfattarar og utøvarar som er på DKS-turne i nærområdet. Mange utøvarar er interessert i å delta på kveldsarrangement i regi av biblioteket når dei elles har andre oppdrag på dagtid.

DKS og fylkesbiblioteket har også inngått eit treårig samarbeid med Foreningen !les om å finne ein 9. klasse frå fylket som skal vere med på å kåre årets beste ungdomsbok - Uprisen. Dette er ein nasjonal leseaksjon kor prisvinnaren vert stemt fram gjennom juryarbeid til sju ulike niandeklasser. I år er juryklassen frå Sogn og Fjordane 9.klasse ved Sagatun skule i Balestrand.

​Våren 2017 er desse produksjonane særleg relevante for biblioteka:

Katta i sekken (turnerar i Førde, Fjaler og Sogn)

Snakk om språk (Flora kommune)

Freseskyflyet (Førde kommune) Basert på ei barnebok av Rolf Losnegård

Farfars bombekrater (Jølster og Nordfjord) Scenekunst med utøvar og biletbokforfattar Adele Lærum Duus. Boka til denne produksjonen er sendt ut til alle skulane som får besøk dette semesteret.

Dei to øvste produksjonane er i regi av Ivar Aasen tunet.