Nedanfor er lesegledarane presenterte, du kan lese meir om kvar enkelt ved å trykke på namnet. Enkelte vil helst formidle til foreldre og vaksne som jobbar med barn, eller til ei bestemd aldersgruppe. Nokre reiser gjerne i heile fylket, medan andre føretrekkjer å vere i nærområdet sitt.

Barnehage

Maria Bugge
Trond Strand
Britt Nikøy
Gard Eitungjerde Høyvik
Gunn Dale Tufte
Hilde Brotangen Helleland
 

Småskulen

Maria Bugge
Trond Strand
Gard Eitungjerde Høyvik
Gunn Dale Tufte
Hilde Brotangen Helleland
Gunn Dale Tufte
Gard Eitungjerde Høyvik
Olaug A. Haugen
Trond Strand
Maria Bugge

Ungdomstrinnet

Trond Strand
Gard Eitungjerde Høyvik
Olaug A. Haugen
Anne Kari Faleide (for tida i permisjon)

Vaksne

Hege Lothe
Britt Nikøy
Trond Strand
Anne Kari Faleide (for tida i permisjon)

Bestillingsskjema