Lesegledar fordi

Gode bøker gjer stemningar levande på ein eigen måte, tettare og med større kraft enn andre forteljingsformer. Eg likar formidla desse stemningane, og gjennom dette, forkynna boklesnaden sine gleder.Bilete av lesegledar Dag Tore Dysvik

Eg les gjerne

Eg formidlar kva det skulle vera - biletbøker, ungdomsbøker, bygdebøker, dikt. Avisartiklar om nokon skulle ønske det! Tykkjer Lindgren er utruleg kjekt å lesa høgt. På heimebane les eg barnebøker for mitt barn og vaksenbøker for meg sjølv. Driv no med "Danny og den store fasanjakten" og "August-triologien".

Målgruppe

Eg les gjerne for kven som helst, og lagar gjerne målretta opplegg.

Område

Heile Sogn og Fjordane

Bakgrunn

Har studert filosofi, jobba i bibliotek, arkiv, skule, kontor. Har jobba med formidling til barnehagebarn, i småskulen, og på mellomtrinnet. Lesegledar frå våren 2019.

Bestill lesegledar!

 

< førre | neste >