Postadresse: Postboks 93, 6886 Lærdal
Besøksadresse: Skulevegen 11, 6887 Lærdal
Telefon: 47 48 69 01
E-post: laerdal.bibliotek@laerdal.kommune.no
Heimeside til Lærdal folkebibliotek

Your browser does not support iframe. <a href="https://www.fylkesatlas.no/embedded/1af5672d-be56-49d4-abc7-873e5d729528" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>