Den mykje omtalte CREW-manualen finn du her. Meir informasjon om prosjektet: http://crewinorge.org/

Nyttar høvet til å minne om at vi ønskjer bilete frå biblioteka dykkar, send til siv.hatlem@sfj.no!

Bruk gjerne kommentarfeltet nedanfor for å fortelje oss om de var nøgde med kurset, om det var noko de sakna, eller om det er anna de tenkjer rundt samlingsutvikling!