Ung leseglede
Ungdomslitteratur og dei første bøkene for vaksne

Bjarte Bakken frå Foreningen !les kjem for å fortelje om unge lesarar og litterær smak, Linn T. Sunne om å skape leseglede for unge menneske, og Janne Karin Støylen om ungdom sitt syn på kvalitet i ungdomsboka.

Sjå detaljert program

Det er fint om alle som deltek førebur seg ved å ha lese ei av desse bøkene før samlinga:
Marki Marco: Terje Torkildsen
Soledad: Tor Arve Røssland
Fuck off I love you: Lars Mæhle
Alt du kan ønske deg: Linn T. Sunne.


Reisekostnader til kursstad vert dekkja, og det er inga kursavgift.

Sjå nærare skildring om kva det vil seie å vere lesegledar i brosjyren nedanfor.