God start
Litteratur og lesing for dei minste

Sjå program

Kvart kurs kan mellom anna by på møte med forfattar, utstillingar og presentasjonar av dei nye, gode bøkene for den aktuelle målgruppa, og faglege innlegg om føresetnader for utvikling av leselyst og leseglede hjå barnet i denne fasen av leseutviklinga.

Reisekostnader til kursstad vert dekkja, og det er inga kursavgift.

Sjå nærare skildring om kva det vil seie å vere lesegledar i brosjyren nedanfor.

Foto Adam DeClercq via Flickr CC BY-NC-SA 2.0 Lisens
Foto Adam DeClercq via Flickr CC BY-NC-SA 2.0 Lisens