Sjå http://www.bokogbibliotek.no/index.php?  

Dei nye tankane er møtt med motstand og starta ein debatt i Danmark om korleis biblioteka bør vere, etter at Schaltz røpa visjonane sine i eit romjulsintervju: http://politiken.dk/boger/article451229.ece.

Bergens Tidende hadde eit intervju med Pernille Schaltz i papirutgåva onsdag 5.mars i forkant av Bibliotekmøtet i Bergen.