Utlån av klassesett er eit viktige tiltak for å nå målsettinga om å styrkje lesedugleik og stimulere til leselyst.

Vi har eit stort utval klassesett som er eit tilbod til alle grunn– og vidaregåande skular i fylket. Nedanfor finn de ulike inndelingar av klassesett, eller de kan søke fritt i  klassesettbasen (t.d. etter bestemt forfattar eller tittel).

Når du går inn på den enkelte boka finn du lenke til bestillingsskjema.
Les meir om bestilling og levering.

Søk etter tittel, forfattar e.l. eller finn i kategoriane under:

1.-3. klasse 4.-5. klasse 6.-7. klasse 8.-10. klasse
Nynorsk Nynorsk Nynorsk Nynorsk
Bokmål Bokmål Bokmål Bokmål
Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk
Lett å lese Lett å lese Lett å lese Lett å lese