Utlån av klassesett er eit viktige tiltak for å nå målsettinga om å styrkje lesedugleik og stimulere til leselyst.

Vi har eit stort utval klassesett som er eit tilbod til alle grunn– og vidaregåande skular i fylket. Nedanfor finn de ulike inndelingar av klassesett. Klikk på tittelen eller bilde av boka for å bestille eller lese meir.

Les meir om bestilling av klassesett

Søk etter tittel, forfattar e.l. eller finn i kategoriane under:

1.-3. klasse 4.-5. klasse 6.-7. klasse 8.-10. klasse
Nynorsk Nynorsk Nynorsk Nynorsk
Bokmål Bokmål Bokmål Bokmål
Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk
Lett å lese Lett å lese Lett å lese Lett å lese