Program

Kl. 10.00 Velkomen
Kl. 10.10 Om innkjøpsordninga for norsk litteratur, v/ Arne Vestbø, Norsk kulturråd
Kl. 11.00 Om formidling av litteratur i innkjøpsordninga, v/ Eva Haga Rogneflåten, ABM-Utvikling
Kl. 11.40 Lunsj
Kl. 12.40 Redaktør Elisabeth S. Hole presenterer tidsskriftet Personae
Kl. 13.40 Forfattar og journalist Peter Normann Waage fortel om boka ”Jeg : individets kulturhistorie” (2008)
Kl. 14.30 Slutt

Gratis deltaking.

Arrangør er Norsk kulturråd, ABM-Utvikling, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Tidsskriftsforening og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek.