Lesegledar fordi

Det er viktig for meg at born får oppleve leseglede. Det gir ein flott kontakt, som kan opne nye verder for barnet. Eg håper å inspirere dei til å ville lese sjølve.

Eg les gjerne

Eg liker bøker som får born til å undre seg og stille spørsmål. Eg likar bøker som handlar om kvardagsliv, historie og andre kulturar.

Målgruppe

hilde_brotangen_helleland-1024.jpg

Eg vil gjerne lese for born i barnehagen og på 1. – 4. trinn. Eg har lese mykje for mine fem born, og no les eg for dei to eldste barneborna mine (4 og 5 år).

Område

Sogn

Bakgrunn

Eg er lærar (adjunkt med tilleggsutdanning).

Eg jobbar på Flatbygdi skule i Vik, der eg er kontaktlærar for 3. klasse. Tidlegare jobba eg på Vangsnes skule i Vik og på Udnes skole i Akershus.

Bestill lesegledar!

 

< førre | neste >