Bøkene som kjem via kulturfond vert sendt til alle biblioteka, men det skal mykje til for at travle bibliotektilsette skal rekke å lese alle! Det er difor nyttig å få ei kjapp oppsummering frå nokon som har pløygd gjennom mange av bøkene slik at ein veit om ein skal prioritere å lese, og kor vidt ein skal bruke tid på å formidle bøkene eller ikkje! I tillegg får vi nokre stikkord på kven bøkene høver for og nyttige knaggar som kan gjere formidlinga lettare. Takk til Kjersti og Linn som deler sine tips!

Presentasjonen nedanfor er ikkje ei komplett gjengiving frå oppsummeringa Kjersti og Linn heldt på tysdag, men inneheld kort omtale av bøkene som kanskje kan vere nyttige også for dei som ikkje deltok på bokpresentasjonen.

 

Her kan du laste ned presentasjonen (ppt-format).