Som sikkert mange kjenner til slektar Wergeland frå Gulen gjennom far sin. Ordførar i kommunen, Trude Brosvik, oppmodar lag og organisasjonar og kommunar til å markere "Wergeland 2008". 

For biblioteka er 200års-jubileet eit godt høve til å formidle bøker og skrifter av Henrik Wergeland.