Buskerud fylkesbibliotek har gitt ut eit hefte med meldingar og omtale av knappe 30 bøker frå 2007 og to bøker frå 2006 for ungdom og for unge vaksne. Heftet kan tingast hos Buskerud fylkesbibliotek. Det kostar 50 kroner.

Heftet har tittelen Nye ungdomsbøker og er etter mi vurdering eit godt hjelpemiddel i formidlingsarbeidet. Bøkene er lesne av tre bibliotekarar ved Buskerud fylkesbibliotek og tre skulebibliotekarar. Fem av dei meldte bøkene er på nynorsk.