Med Haakon Nyhuus-seminaret 2018 ønskjer Nasjonalbiblioteket saman med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek å synleggjere samarbeid mellom folkebibliotek og skule. Ulike utviklingsprosjekt vil verte presenterte for å dele kunnskap og erfaringar frå prosessar og for å vise kva utfordringar og moglegheiter som finst. Lesing står sentralt, og erfaringskonferansen vil slik også vere ei førebuing til Bokåret 2019.

Seminaret er gratis for alle, lunsj inkludert.

Påmelding innan 15. november, meld på her.

Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder, er invitert til å halde hovudforedraget om lesing og møte med barnelitteraturen.

Møteleiar: Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef Sogn og Fjordane

Seminaret vil bli direktestrøymd/gjort opptak av.

 

Program:

09.00-10.00: Registrering og kaffi/te

10.00-10.15: Velkomen ved Aslak Sira Myhre, direktør Nasjonalbiblioteket

10:15-11.00: Møte med barnelitteraturen: å skape gode leseopplevelser i bibliotek og skole. Elise Seip Tønnessen, professor, Universitetet i Agder

11.00-11.30: Sommerles. Pernilla Slotte Hjermann, rådgjevar, Vestfold fylkesbibliotek og Lidun Hareid, forskar ved Møreforskning, Molde

11.30-12.15: Lunsj i Slottsbiblioteket

12.15- 12.45: Samhandlingsmodeller for kombibibliotek. Mari Eeg, bibliotekleiar, Rygge bibliotek og Elisabeth Dyhre, rektor ved Rygge ungdomsskole

12.45-13.15: Bedre bibliotek til barn og unge. Paul Henrik Kielland, biblioteksjef, Tromsø bibliotek

13.15-13.45: Spør en smarting. Mette Westgaard, biblioteksjef, Ringsaker bibliotek og prosjektleiar Linda Brandal

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30: Lesarhistoria – ny veg til lesaren. Bente Lund, rådgjevar, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

14.30-15.00: Læringsglede og innovasjon. Marit Fidje, fagleiar, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

15.00-15.30: Barnebokbad. Hege Gjerdbakken, barnebibliotekar, Lillehammer bibliotek og samarbeidspartnarar Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord

15.30: Avslutning

Meld på her