Dette er kanskje ein måte å promotere og gjere seg kjent på som vil auke i tida framover, og som vi bibliotekarar kanskje bør kjenne til.