Den 18.august vart det arrangert Workshop i Digitalt Fortalt på Leikanger. Til stades var representantar frå ABM-sektoren i fylket og Den kulturelle skulesekken. Det vart laga digitale forteljingar basert på materiale frå dei respektive institusjonane og resultata vart publisert på nettsida Digitalt Fortalt. I ABM-samsøk fant vi relevant stoff frå Fylkesarkivet (Kulturhistorisk leksikon) og Fylkesbiblioteket (Fjognedok). Resultatet,  forteljinga  ”Krigsdrama på Staveneset”, kan du lese her: http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=113130&fylke_nr=1400 Bente Lund