NBF Sogn og Fjordane held kurs i litteraturformidling med Else Barratt-Due som kursleiar.

Målet for kurset er at deltakarane skal lære fleire verktøy for å verte gode formidlarar. Kurset er blanding av teori og praksis. Les meir om kurset her.

Program:
1000-1200 Kurs 1. del inkludert pause
1200-1245 Lunsj
1245-1530 Kurs 2. del inkludert pause
1530-16.00 Oppsummering og avslutning

Deltakaravgift: kr. 500,- inkl. lunsj, kaffi/te