Fjernlån er ressursdeling og skal sikre felles tilgong til landets samla bibiotekressursar for alle som bur i landet. Bøker som er tilgjengelege til heimlån i eit bibliotek skal også vere tilgjengeleg for brukarane ved andre bibliotek gjennom fjernlånssamarbeid.

Fjernlån er eit supplement til samlingane i biblioteka og ikkje ei erstatning for manglande ressursar lokalt.

For å lette sirkulasjonen av bøker organiserer fylkesbiblioteket ei transportordning mellom biblioteka.

I det nasjonale Biblioteksøk kan ein leite etter bøker mm i bibliotek i heile landet (minus Oslo).

Materiale i universitets- og høgskulebiblioteka finn ein via Oria.