Møtet blir på Norsk bremuseum, i seminar- og undervisingsbygget "Feltstasjonen"

Program

10.00-10.30     Velkomen
                          Informasjon om:
                          - Fagforum Vestlandet
                          - Språkløyper
10.30-11.45     Skulebiblioteket sin plass i fagfornyinga, v/ Kenth Rune Teigen Måren, teamleiar for opplæring/prosjektleiar. Spørsmål/diskusjon
11.45-13.00     Enkel lunsj og omvising på Norsk bremuseum
13.00-14.00     Kjeldekritikk og fake news – undervisingsopplegg, v/ Manuela Werler, bibliotekar ved Askøy vgs.
14.00-14.15     Pause
14.15-15.00     Werler fortset: Korleis få elevar til å oppgi referansar. Spørsmål/diskusjon
15.00                Slutt

Påmeldingsskjema. Påmelding innan 28. mars.