Program:

kl. 10-11        

Trendar og tips om gode ungdomsbøker. Omtale av komande u-bøker det er viktig å vite om, ved bibliotekrådgjevar Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek 

11.15-12                   Dei digitale tenestene til Nasjonalbiblioteket, ved konsulent Ingrid Endrerud, Nasjonalbiblioteket
12-13 Lunsj
13-14                                     Møte med Kenth Rune Teigen Måren, teamleiar for opplæring. Orientering om den nye planen for opplæring, handlingsprogrammet til planen, ymse saker som gjeld skulebiblioteka. Tid til diskusjon, samtale og spørsmål
14-14.30 Ymse