​Adresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 6,  Bergen sentrum

 

Program torsdag 4. mai 

10.00 – 11.30 Intertekstualitet i nyare ungevaksnelitteratur ved skulebibliotekar Anne-Dagrun Husabø dom tok master i 2015 på Høgskulen i Bergen. Oppgåva er basert   på tre amerikanske bøker, Eleanor & Park av Rainbow Rowell, Papirbyer av John Green og En deltidsindianers fullstendig sannferdig dagbok av Sherman       Alexie. Oppgåver/diskusjon
11.30 – 12.30  Lunsj
12.30-14.00  Skolebibliotek og læring i ein digital tidsalder ved Øystein Sæbø frå UiA og Nyweb
14.00 – 14.15  Pause
14.15 – 15.00  Presentasjon av arbeid med kombinasjonsbiblioteket ved Nye Åsane VGS som skal stå ferdig i 2020.
15.15  Slutt
   

 

Program fredag 5. mai 

08.30

 Oppmøte på Bergen Jernbanestasjon

08.43 – 09.56

 Togreise til Voss

10.20 – 11.20

 Omvisning nye Voss VGS

11.20 – 12.00

 Lunsj

12.00 – 14.00

 Samling/diskusjon

14.38 – 15.57

 Togreise til Bergen

16.00

 Slutt. Takk for no, vel heim