Program måndag 6. november 

Konferansier Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane 

10.00 – 10.05 Velkomen ved spesialrådgjevar/skulebibliotekkoordinator i Hordaland fylkeskommune, Anne Haugen Pihl

10.05 – 11.00 Informasjonkompetanse hos elevane 
Paneldebatt leia av fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen om felles utfordringar for fag- og skulebiblioteka.
I panelet: 
Anne Beth Våga, avdelingsleder for Forsknings- og studiestøtteavdelingen ved Universitetsbiblioteket Stavanger, 
Turid Hitland fra biblioteket i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og
avdelingsbibliotekar Christiane Elisabeth Osestad-Schiz ved Stavanger katedralskole

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.15 Strategiplanar for skulebibliotek
Korleis kan vi lære av kvarandre? Fellestrekk og utfordringar ved iverksetting av planane.

Presentrasjon av Rogaland sin strategiplan «Strategiplan for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025» ved Tore Wersland, rådgjevar opplæringsavdelinga i Rogaland

Presentasjon av «Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2017 – 2020» ved Anne Haugen Pihl, spesialrådgjevar kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland

Presentasjon av utkast til «Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2018 – 2021» ved Robert Haugen, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Spørsmål frå salen – diskusjon blir leia av Siri Ingvaldsen

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00-14.45 Tre parallelløkter (inkludert pause 14.00 – 14.15)
Café-dialogar med kort innleiing og påfølgjande erfaringsutveksling.

a) Makerspace og det kreative skulebiblioteket
Ved Lena Dommersnes avdelingsbibliotekar ved Vågen vgs
b) Lærebøker – kva gjer vi?
ved Kristin Serina Stangeland og Ane Undheim avdelingsbibliotekarar ved Bryne vidaregåande skule
c) Informasjonskompetanse
ved avdelingsbibliotekar Christiane Elisabeth Osestad-Schiz Stavanger katedralskole

14.45 – 15.00 Språkløyper ved rådgjevar i Rogaland fylkeskommune Ine Bertelsen

15.00 – 15.15 Oppsummering og vegen vidare
ved fylkesbiblioteksejf Siri Ingvaldsen, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Det er planar om eit kveldsarrangement i regi av Bibliotekarforbundet/Norsk Bibliotekforening frå 18.00 – meir informasjon kjem.

 

Program tysdag 7. november 
Lesarsørvis – korleis formidle litteratur til vgs-ungdomen

Ta med eigen laptop eller nettbrett.

09.30 – 10.00 Kaffi og registrering
10.00 – 11.00 Introduksjon til lesarsørvismetoden ved Vanja Øyrås
11.00 –  11.15 Pause
11.15 – 12.00 Lesarsørvissamtala i eit VGS-perspektiv ved Anette P. Fearnley
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Øving i lesarsørvissamtala
14.00 – 14.15 Pause med kaffi
14.15 – 15.00 Arbeid med Lesersørvis i VGS ved Anette P. Fearnley