I samarbeid med Hordaland og Rogaland fylkeskommunar arrangerer Sogn og Fjordane fylkesbibliotek Fagforum Vestlandet, eit fagforum for skulebibliotektilsette i vidaregåande skule.

Hald av datoen! Program kjem seinare.