Eksamen:
Del A leverast i veke 20 på it's learning.
Del B: Munnleg eksamen vert på Mo og Øyrane VGS i Førde i veke 21.