Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane gjennomfører hausten 2010 kursrekkja "Ein smak av web 2.0". Kurset er ein kombinasjon av samlingar med arbeidsøkter og sjølvstudium der ein skal følgje ein kursblogg og løyse oppgåver undervegs og mellom samlingane. Målet med kurset er å utforske og lære om dei nye 2.0 teknologiane og å bli i stand til å bruke dei i arbeidet sitt.

Følgjande dagar er sett av til samlingane:
30.09. kl. 11 - 16 Førdehuset i Førde, inspirasjonsføredrag ved Thomas Brevik
21.10. kl. 10 - 15 Skei Servicesenter
18.11. kl. 10 - 15 Skei Servicesenter

Påmeldingsfrist: Fredag 15. september 
 
Deltakaravgifta for heile kurset er kr. 300,- inkl. lett lunsj på samlingane.
Alle deltakarar må ha med eigen bærbar pc med moglegheit for å kople til internett.

Spørsmål? Kontakt siv.hatlem@sfj.no

 

Kurs Ein smak av web 2.0

 

 

Kurs Ein smak av web 2.0