Fylkesbiblioteket har møte med dei regionale biblioteksamarbeida.

Tema som blir tatt opp er m.a.

  • Kva betyr regionreforma og kommunesamanslåingane for fellestenestene våre?
  • Bokåret 2019
  • Biblioteka på nett
  • Turbiblioteka og arrangementsrekkene
  • Skulebiblioteka, utarbeiding av planar og midlar frå Utdanningsdirektoratet
  • Ymse