Tema for møtet:

  • Fylkesbiblioteket orienterer
  • Erfaringar frå samarbeidet så langt
  • Vi drøfter aktuelle saker for biblioteka og samarbeidet
  • Ymse