Biblioteka har mange digitale tilbod som ein kan nytte seg av på datamaskin eller nettbrett/mobil.

  • E-bøker - lån norske e-bøker med appen eBokBib.
  • PressReader - tusenvis av aviser og tidsskrift er tilgjengelege via denne tenesta.
  • Filmbib - sjå norske filmar online.
  • Avistenesta Nasjonalbiblioteket - les landsdekkande og lokale aviser frå 1760 og fram til i dag, digitalisert av Nasjonalbiblioteket. (Tenesta er berre tilgjengeleg i biblioteka.)

I tillegg har ein fleire databasar der ein kan leite etter informasjon

  • Forfattarar frå Sogn og Fjordane - her finn du omtalar forfattarar med tilknytning til Sogn og Fjordane
  • Lokalhistoriske artiklar - her er oversikt over artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, julehefte, artikkelsamlingar mm. frå 1865 og fram til i dag. Nokre av artiklane er digitalt tilgjengelege.