Biblioteka har mange digitale tilbod som ein kan nytte seg av på datamaskin eller nettbrett/mobil.

  • E-bøker - lån norske e-bøker med appen eBokBib.
  • PressReader - tusenvis av aviser og tidsskrift er tilgjengelege via denne tenesta.
  • Filmbib - sjå norske filmar online.
  • Avistenesta Nasjonalbiblioteket - les landsdekkande og lokale aviser frå 1760 og fram til i dag, digitalisert av Nasjonalbiblioteket. (Tenesta er berre tilgjengeleg i biblioteka.)