Bokbyttestasjonar vert plassert rundt på bibliotek og andre stader over heile Noreg. I Bokbyttestasjonen kan du bytte ei eiga bok med ei anna valfri bok som er plassert i hylla. Alle vert oppfordra til å dele og bytte bøker!

- I tillegg til bibliotekene kan bokbyttestasjonene også plasseres på offentlige steder utenfor bibliotekbyggene, som for eksempel rådhusresepsjoner, buss- og togstasjoner, kjøpesentre osv. Vi vil at stasjonene skal være synlige der folk ferdes, sier Sigrid Westeng Odden i Foreningen !les

Tanken bak stasjonane er at dei skal kunne brukast også utanom den nasjonale bokbytteuka og at dei som eit tiltak i Leseåret kan vere med på å setje fokus på lesing, bøker og litteratur.

I høve bokbytteuka, har fylkesbiblioteket påtatt seg rolla som koordinator for utsending av bokbyttestasjonar til alle folkebibliotek i fylket, og stasjonane er på veg i posten.

Les meir om bokbytteuka på Foreningen !les si heimeside.